Information om Specialbørnehaven Spiren

Vi er et særligt dagtilbud drevet efter Lov om Social Service § 32.

Børnehaven er et af Slagelse Kommunes tilbud til børn i alderen 0 - 6 år, som har behov for en særlig pædagogisk, fysioterapeutisk og/eller talepædagogisk indsats, der ikke kan dækkes af en almindelig daginstitution.

P.t. er der ikke brugerbetaling på en plads i børnehaven. 

Børnehaven dækker hele Slagelse Kommune, og derfor er der mulighed for at barnet kan få transport til og fra børnehaven.

Børnehaven er normeret til 6 børn, som er udfordret fysisk og/eller psykisk og som har brug for en særlig pædagogisk indsats for at kunne udvikle sig optimalt.

Der er fokus på børnenes kompetencer, hvor leg og læring skal være med til at fremme børnenes udvikling.

Børnehaven har pædagoger, pædagogiske assistenter ansat og talepædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet.

Børnehaven er indrettet med henblik på at skabe et udviklende og overskueligt miljø, hvor hverdagen er spændende og udfordrende, men samtidig forudsigelig og genkendelig.

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har behov for yderligere oplysninger om børnehavens tilbud. 

Siden er sidst opdateret 3. december 2021