Forældresamarbejde

Vi tror at vi sammen bedst kan skabe mulighed for udvikling med jeres barn. Derfor bestræber vi os på at være imødekommende og lydhøre overfor jeres forventninger/ønsker omkring jeres barn via møder og daglig kontakt.

Hvad kan I forvente?

Når et barn starter hos os, bliver det tilknyttet en primærpædagog, som har den første og tætteste kontakt til barnet og jer. Primærpædagogen deltager i relevante møder omkring barnet. Der udarbejdes en årlig statusrapport evt. i samarbejde med fysioterapeut og talepædagog. Denne rapport bliver efterfølgende drøftet på et statusmøde, hvor I som forældre deltager samt evt. andre relevante fagpersoner. Ud fra denne udformer vi sammen en handleplan for de indsatsområder, som der bliver sat i gang omkring jeres barn det næste år. 

Møder

Der er mindst to forældremøder årligt, efterår og forår. Et statusmøde med rapport på det enkelte barn. Herudover kan vi aftale møde i hjemmet eller hos os efter behov. Herudover har vi 1-2 arrangementer årligt, som kan være en julefest, sommerfest og lignende.

Siden er sidst opdateret 3. december 2021