Forældresamarbejde

Det vigtige forældresamarbejde

Vi tror at vi sammen bedst kan skabe mulighed for udvikling med jeres barn. Derfor bestræber vi os på at være imødekommende og lydhøre overfor jeres forventninger/ønsker omkring jeres barn via møder og daglig kontakt.

Hvad kan I forvente?

Når et barn starter hos os, bliver det tilknyttet en primærpædagog, som har den første og tætteste kontakt til barnet og jer. Primærpædagogen deltager i relevante møder omkring barnet. Der udarbejdes en årlig statusrapport evt. i samarbejde med fysioterapeut og talepædagog. Denne rapport bliver efterfølgende drøftet på et statusmøde, hvor I som forældre deltager samt evt. andre relevante fagpersoner. Ud fra denne udformer vi sammen en handleplan for de indsatsområder, som der bliver sat i gang omkring jeres barn det næste år. 

Møder

Der er mindst to forældremøder årligt, efterår og forår. Et statusmøde med rapport på det enkelte barn. Herudover kan vi aftale møde i hjemmet eller hos os efter behov. Herudover har vi 1-2 arrangementer årligt, som kan være en julefest, sommerfest og lignende.

Siden er sidst opdateret 22. august 2022